trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

CTY TNHH SX - TM CƠ KHÍ LÊ TẤN

CHUYÊN: SX BEN, ĐẾ VAN CHIA DẦU VÀ THIẾT KẾ TRẠM NGUỒN THỦY LỰC
KINH DOANH THIẾT BỊ THỦY LỰC

ĐC: 53/6 Đường Số 04 , Kp5 , P. Bình Hưng Hòa . B , Q. Bình Tân , Tp.Hồ Chí Minh

ĐC XUONG: 86 Đường Số 06 , Kp6 , P. Bình Hưng Hòa . B , Q. Bình Tân , Tp.Hồ Chí Minh
ĐT : 08. 62.868.071 - 62.669.662 DĐ: 0908.400.493 Fax: 08. 62.669.662
Email: Cokhiletan@gmail.com Website: Benthuyluc.com.vn

MST: 0312152216 SỐ TK :155174859 NGÂN HÀNG Á CHÂU ACB - PGD GÒ CÁT